Impost sobre les vivendes buides (IHB) a Andorra

Benvinguts al blog de WIT Andorra! En aquesta entrada, explicarem l’Impost sobre les vivendes buides (IHB) a Andorra, una legislació dissenyada per mobilitzar els immobles que romanen desocupats i com això afecta tant a propietaris com a inversors. A més, destacarem com des de WIT Andorra podem assistir-vos per convertir aquesta obligació fiscal en una oportunitat estratègica.

Què és l’IHB?

L’IHB és un impost que recau sobre els immobles desocupats durant almenys dos anys fins al 31/12/2022 i un any a partir del 01/01/2023 sense una justificació acceptada, com per exemple, que siguin utilitzats per activitats econòmiques o com a residència principal o secundària del propietari. Aquest impost busca incentivar la posada en el mercat de lloguer d’aquests immobles per augmentar l’oferta habitacional.

Detalls importants sobre l’IHB

Un aspecte crucial de l’IHB és la seva base de càlcul. La base de tributació es determina pels m2 de superfície útil. Els tipus de gravamen aplicables són:

  • 5,05 euros m2 sobre la base de tributació fins al 31/12/2022.
  • 10,00 euros m2 sobre la base de tributació fins al 31/12/2023.
  • 50,00 euros m2 sobre la base de tributació des del 01/01/2024.

Això significa que una propietat desocupada no només deixa de generar ingressos sinó que a més genera una càrrega fiscal que pot acumular-se significativament any rere any.

Qui ha de complir?

L’impost s’aplica a qualsevol persona física o jurídica que sigui propietària de vivendes desocupades que no es trobin en els supòsits d’exclusió. És important destacar que el terme “desocupat” aquí s’aplica a propietats que podrien estar arrendades i no estan sent ocupades per més de tres mesos a l’any, excloent certs supòsits com canvis de residència per motius laborals o de salut.

El registre de vivendes buides (RHB)

Per complir amb aquest impost, els propietaris han de inscriure les seves propietats en el registre de vivendes buides. Aquesta inscripció ha de realitzar-se dins dels dos mesos posteriors a que l’habitatge es consideri buit segons la normativa i s’assigna llavors per part de l’administració a l’habitatge un número d’identificació de l’habitatge (NIH).

Quan i com es liquida l’IHB?

L’administració tributària liquida l’IHB el 31 de març respecte de les vivendes buides que constin en el RHB el 31 de desembre de l’any anterior, la qual cosa es notifica mitjançant la presentació del rebut en la domiciliació bancària.

Com pot ajudar-te WIT Andorra?

A WIT Andorra, oferim assessorament especialitzat per navegar per les complexitats de l’IHB. Els nostres serveis inclouen:

  • Consultoria fiscal: Ajudem a determinar si la seva propietat està subjecta a l’impost i oferim estratègies per mitigar o evitar la càrrega fiscal.
  • Gestió de propietats: Podem encarregar-nos de la gestió de la seva propietat, des de la cerca d’arrendataris fins a l’administració diària, per assegurar que el seu immoble generi ingressos i no caigui en la categoria de “vivenda buida”.
  • Optimització d’inversions: Avaluem la seva cartera d’immobles per proposar reestructuracions o millores que incrementin el seu valor i atractiu en el mercat de lloguer.

La implementació de l’IHB a Andorra és un recordatori de la importància d’una gestió immobiliària activa. Encara que aquest impost presenta desafiaments, també ofereix oportunitats per optimitzar el seu patrimoni immobiliari. A WIT Andorra, estem preparats per ajudar-lo a convertir aquests desafiaments en beneficis tangibles.

Si desitja més informació sobre com podem ajudar-lo amb la seva situació particular, no dubti a posar-se en contacte amb nosaltres. A WIT Andorra, el seu èxit fiscal i financer és la nostra prioritat.

Entrades relacionades

Aprendizaje del Catalán en Andorra: Integración y oportunidades

Actualizaciones en la fiscalidad inmobiliaria y la inversión extranjera en Andorra

El teu Destí Ideal per a Seguretat i Prosperitat

Calendari Fiscal Andorrà

Planificació fiscal i financera, com començar l’any optimitzant

Descobreix per què WIT