Com obrir un compte bancari a Andorra, pas a pas

Andorra ha passat a formar part de SEPA (Single Euro Payments Area) el que permet a les diferents empreses realitzar pagaments en euros des de diversos llocs de la Unió Europea.

El compromís contra el blanqueig de capitals ha provocat grans canvis que posen rumb per ser un important centre financer gràcies a l’atracció de capital internacional.

Però anem per parts, com i què és el que he de fer per obrir un compte bancari a Andorra?

Entitats financeres que operen a Andorra

Actualment existeixen 4 bancs d’origen andorrà que són els més coneguts:

Encara que en breus quedaran 3 bancs ja que les entitats MoraBanc i Banc Sabadell d’Andorra estan en procés de fusió.

Totes aquestes entitats formen part de la Federació Bancària de la Unió Europea i estan adscrites a la Associació de Bancs Andorrans.

Funcionen com qualsevol tipus de banc i compten tant amb banca privada com comercial, assegurances, intermediació i gestió d’actius.

Com obrir un compte a Andorra?

Qualsevol persona o companyia pot obrir el seu compte a Andorra sempre que compleixi amb la normativa establerta per cada banc.

De forma general, els passos per a això són senzills:

 • Escollir el banc que millor s’adapte a les nostres necessitats i circumstàncies.
 • Presentar la nostra identificació, és a dir, el DNI o passaport.
 • Realitzar un estudi per comprovar l’origen dels fons i la naturalesa de l’activitat, el que comunament anomenem procediment de compliance bancari.
 • És possible que es demani una reunió presencial per obrir el compte i realitzar la signatura d’obertura.

Què és el compliance de la banca andorrana?

Aquest compliment normatiu és el que assegura als bancs que la persona o empresa que busca un compte en territori andorrà, compleix amb la normativa internacional de prevenció i lluita contra el blanqueig i finançament del terrorisme.

De fet, a diferència del que creiem, obrir un compte en un banc d’Andorra comporta un escrutini més exhaustiu que en altres bancs com els espanyols o els francesos.

Documents i requisits per obrir un compte en un banc andorrà

Depenent del perfil de cada client i dels seus actius, cada banc variarà la seva documentació, però per sol·licitar l’obertura d’un compte a Andorra han de presentar-se els següents documents:

 • Document d’identitat.
 • Constància de domicili.
 • Demostració de la solvència. Aquesta es podrà presentar com una nòmina recent o balanços de beneficis com prova per cobrir les altes comissions dels bancs.
 • Número de la seguretat social, en el cas de ser resident.
 • Procedència dels fons.

Per obrir un compte en un banc andorrà es tenen dues coses en compte principalment, si és una empresa o una persona física, i si el futur titular del compte és resident o no.

Pel que fa a les persones físiques, si aquesta és assalariada el procés és senzill i ràpid. No obstant això, si la persona física treballa per compte propi, es sol·liciten més documents com l’IRPF o els documents que acreditin l’activitat o servei que es presta.

Si és una empresa, els documents són lleugerament diferents:

 • La documentació presentada al govern andorrà per la sol·licitud d’inversió estrangera (en cas de ser no residents o estar en procés).
 • Reserva del nom comercial de la societat.
 • Resolució del Govern de la inversió estrangera (en cas de ser no residents o estar en procés).
 • Passaport/DNI dels socis.
 • NIA dels socis.
 • Declaració d’IRPF.
 • Número de telèfon i e-mail.
 • Direcció i certificat d’empadronament.
 • Breu explicació del negoci.
 • Extractes bancaris.
 • Explicació de les activitats professionals actuals dels socis.

Què és la banca privada andorrana?

El sistema bancari del país és força conegut per la seva banca privada, però en què consisteix aquesta?

La banca privada es centra en satisfer les necessitats d’inversió, planificació patrimonial, financera i fiscal de aquelles persones amb un elevat patrimoni. Compten amb una gestió altament professionalitzada i global del patrimoni d’un client. Per poder ser acceptat dins d’aquesta categoria, el client ha d’invertir almenys 500.000€.

En Wit tot el nostre equip estarà a la teva disposició per ajudar-te, ens coneixem?

Entrades relacionades

El teu Destí Ideal per a Seguretat i Prosperitat

Calendari Fiscal Andorrà

Planificació fiscal i financera, com començar l’any optimitzant

Descobreix per què WIT

Andorra: Un futur prometedor reflectit en la millora de qualificació de Moody’s

Calendari de dies festius a Andorra 2024