Calendari Fiscal Andorrà

Benvingut a WIT, on el teu èxit fiscal i empresarial a Andorra es converteix en la nostra missió! Sabem que l’art de maximitzar beneficis i minimitzar obligacions comença amb una gestió fiscal intel·ligent. Per això, et presentem una estratègia per dominar el calendari fiscal d’Andorra aquest 2024, dissenyada per potenciar la teva trajectòria empresarial i personal.

IMPOST GENERAL INDIRECTE (IGI)

La freqüència de liquidació de l’IGI depèn del volum de facturació de l’empresa.

 • Semestral a gener i juliol: Per a negocis que facturen menys de 250.000 € anuals.
 • Trimestral a gener, abril, juliol, octubre: Per a empreses amb una facturació anual entre 250.000 € i 3.600.000 €.
 • Mensual: grans companyies que excedeixen els 3.600.000 € en facturació anual.
 • Règim simplificat: Una solució flexible trimestral, perfecta per simplificar la gestió fiscal de pimes i autònoms.
 • Empreses i autònoms de nova creació: el primer exercici es liquida trimestralment.

IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES (IRPF)

 • Trimestral a gener, abril, juliol, octubre: liquidació dels ingressos a compte de les rendes del treball que no han estat subjectes a cotització de la CASS i també les rendes del capital mobiliari.
 • D’abril a setembre: termini per presentar la teva declaració de l’IRPF de l’any fiscal anterior.
 • Setembre: en el cas que s’exerceixi una activitat econòmica, es realitza el pagament a compte d’aquest mateix exercici.

IMPOST DE SOCIETATS (IS)

 • Juliol: es presenta l’impost de societats de l’últim exercici.
 • Setembre: es realitza el pagament a compte de l’impost de societats de l’exercici actual.

IMPOST SOBRE LA RENDA DELS NO RESIDENTS (IRNR)

 • Trimestral gener, abril, juliol, octubre: Per a aquells no residents que hagin obtingut rendes a Andorra sense establiment permanent.
 • Juliol: Els no residents amb establiment permanent presenten i liquiden el seu IRNR.

IMPOSTOS COMUNALS

Els 7 Comuns gestionen diverses taxes i impostos, destacant:

 • Impost de les activitats comercials, empresarials i professionals.
 • L’impost sobre els rendiments arrendataris.
 • L’impost sobre la propietat immobiliària edificada.

Cada parròquia té uns períodes de liquidació diferents, segons el tipus d’impost o taxa.

A WIT, ens comprometem a transformar cada aspecte del calendari fiscal andorrà en un avantatge competitiu per al teu negoci. El nostre enfocament combina coneixements locals profunds amb una perspectiva global, preparant-te per escalar les teves finances personals i empresarials a noves alçades.

Uneix-te a nosaltres i fes que el 2024 sigui un any de triomfs empresarials sense precedents!

Entrades relacionades

El teu Destí Ideal per a Seguretat i Prosperitat

Planificació fiscal i financera, com començar l’any optimitzant

Descobreix per què WIT

Andorra: Un futur prometedor reflectit en la millora de qualificació de Moody’s

Calendari de dies festius a Andorra 2024

El Sistema Bancari Andorrà: Solidesa, Innovació i Compromís amb la Seguretat